Si un cop rebuda la compra no quedeu satisfets, des de Camacho Sport SL us garantim l’exercici del dret de desistiment, mitjançant el qual podreu retornar els articles durant un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de recepció de la comanda, sempre que les peces no hagin estat utilitzades o danyades.

Per gestionar correctament la devolució heu de seguir els següents passos:

  1. Entreu a l’apartat “HISTÒRIA I DETALLS DE LES COMANDES” del vostre compte.
  2. Seleccioneu la comanda per a la qual voleu fer la devolució.
  3. Marqueu la casella dels productes que desitgeu retornar.
  4. Afegiu un comentari del motiu pel qual voleu retornar els productes, de manera que el nostre Departament de devolucions pugui gestionar el procés d’una manera més eficient.

RMA - Devolució d'una comanda

Un cop rebem la sol·licitud de devolució, un dels nostres agents s’encarregarà d’analitzar-la i processar-la. Si totes les dades enviades són correctes, tramitarà una ordre de recollida de la mercaderia amb l’empresa de transport i passarà la devolució a l’estat “Esperant paquet”. En el cas de detectar algun error en la devolució, es denegarà de la sol·licitud i passarà a l’estat “Devolució denegada”.

El client serà informat en tot moment per correu electrònic de la situació del procés i podrà consultar-lo a l’apartat “DEVOLUCIONS DE MERCADERIA” del seu compte.

Tota devolució haurà de realitzar-se amb l’empaquetat adequat, amb el seu etiquetatge original i haurà d’incloure l’albarà de lliurament. En cas de no disposar d’aquest albarà, podreu descarregar-vos-el accedint al vostre compte, a l’apartat “HISTÒRIA I DETALLS DE LES COMANDES”.

Si sol·liciteu la devolució de la comanda perquè els articles presenten defectes de fabricació, el servei de recollida de la mercaderia al vostre domicili serà totalment gratuït, sense cap despesa per al client, sempre que la peça presenti la seva etiquetatge original. En cap cas s'acceptaran devolucions de peces amb etiquetes tallades, especialment les relatives a la composició i recomanacions de rentat. En qualsevol altre cas, el client haurà d’assumir les despeses relatives a la recollida de la mercaderia, valorades en 5,45 € (IVA inclòs) per a recollides dins de la península i en 10,90 € (IVA inclòs) per a recollides a les Illes Canàries, així com les despeses relatives a l’enviament de la comanda de reposició.

Un cop rebem el paquet de la devolució al nostre magatzem (l’estat de la devolució canvia a “Paquet rebut”) i comprovem que la mercaderia compleix amb els requisits de devolució al·legats pel client, procedirem a realitzar el reemborsament de l’import corresponent, fent servir el mateix mètode que va utilitzar el client al moment de realitzar el pagament inicial, i l’estat de la devolució canviarà a “Devolució completada”.