Aquesta pàgina web, www.uniformesescolarescamacho.com/shop/ca/ (en endavant, “la Botiga”), juntament amb tota la documentació a la qual es fa referència, conté les Condicions Generals de Compra que regulen el procés de compra dels articles que venem. La realització d’una comanda implica l’acceptació sense reserves d’aquestes Condicions Generals de Compra. Se’n pot imprimir i conservar una còpia per a futures consultes.

1. Informació general

Als diferents apartats que es presenten a continuació, es fa referència als següents conceptes:

 1. Compte”: Registre que ha de dur a terme el client a la Botiga per poder realitzar comandes.
 2. Justificant de Recepció”: Notificació enviada per correu electrònic al client, confirmant la recepció i validesa de la comanda realitzada, de conformitat amb l’apartat 3.9 d’aquestes Condicions Generals de Compra.
 3. Dia laborable”: Qualsevol dia que no sigui dissabte, diumenge, festiu o pont en territori espanyol.
 4. Comanda”: Qualsevol comanda realitzada a la Botiga de conformitat amb aquestes Condicions Generals de Compra, amb l’objectiu d’adquirir els nostres productes.
 5. Els títols dels apartats serveixen únicament com a referència, sense afectar la interpretació d’aquestes Condicions Generals de Compra.
 6. Les paraules expressades en singular inclouran el plural i viceversa. Les paraules expressades en un gènere determinat inclouran tots els gèneres i les referències a “persones” inclouran persones físiques, empreses, societats, companyies o associats.

2. Àmbit d’aplicació

 1. Aquestes Condicions Generals de Compra seran aplicables a qualsevol Comanda realitzada o pendent de realitzar amb l’objectiu d’adquirir els nostres productes. La realització d’una Comanda o l’acceptació del lliurament dels productes constitueix l’acceptació sense reserves d’aquestes Condicions Generals de Compra. Cap dels apartats afecta els drets que estableix la llei (incloent-hi el dret a reclamar quan els productes adquirits en una botiga no es corresponguin amb la seva descripció, no compleixin els seus objectius i/o siguin d’una qualitat inferior a la promesa).
 2. Aquestes Condicions Generals de Compra prevaldran sobre qualsevol document extern que se subscrigui. Roman exclosa qualsevol condició unilateral que el client sotmeti, proposi o estipuli en qualsevol format i moment, ja sigui per escrit, per correu electrònic o oralment.
 3. Els termes addicionals o les modificacions d’aquestes Condicions Generals de Compra no seran vinculants tret que així ho disposi Camacho Textil SL per escrit en aquest apartat de la Botiga.

3. Formalització dels contractes

 1. Per poder realitzar una Comanda és indispensable crear un Compte a la Botiga. A la pàgina Com comprar es poden consultar els diferents passos a seguir per registrar amb èxit una Comanda.
 2. El client declara tenir més de 18 anys i residir a Espanya.
 3. Independentment de qualsevol preu previ que hagi pogut reflectir-se, un cop seleccionat un producte per a una Comanda, es mostrarà el seu preu corresponent, afegint-s’hi posteriorment les despeses d’enviament aplicables.
 4. Tret que a la Botiga s’indiqui el contrari, tots els preus es mostren en euros i amb IVA inclòs, excepte en el cas de clients que hagin registrat la seva adreça de lliurament a les Illes Canàries, per als quals els preus apareixeran sense cap impost aplicat.
 5. Per poder completar el procés de compra, s’ha d’abonar l’import íntegre de la Comanda. Les opcions de pagament disponibles en aquest moment són la transferència bancària i el pagament amb targeta de crèdit/dèbit. No està permès utilitzar dades ni instruments de pagament de tercers. A més, no tenim l’obligació d’enviar els articles fins que no hàgim comprovat el pagament complet en els registres del nostre compte.
 6. El client és responsable que les dades facilitades per adquirir els productes siguin correctes, que el compte bancari des de la qual realitzi la transferència o la targeta de crèdit/dèbit que utilitzi, li pertanyi i disposi de fons suficients per cobrir l’import de la Comanda. Ens reservem el dret d’exigir una confirmació de la informació de pagament abans de realitzar l’enviament de la Comanda.
 7. Les factures i els abonaments de les devolucions s’enviaran exclusivament a través de correu electrònic.
 8. L’emissió d’una Comanda constitueix a tots els efectes l’execució i entrada en vigor d’un Contracte. Per la nostra part, estarem obligats a enviar tant els productes sol·licitats com el Justificant de Recepció de la Comanda.
 9. Al Justificant de Recepció hi facilitarem informació sobre els productes adquirits i el número de referència de la Comanda. En cas que els productes no estiguin disponibles, ens posarem en contacte amb el client per tal de cancel·lar definitivament la Comanda o oferir-li productes alternatius (en aquest cas hauria de realitzar una nova Comanda). Per contactar amb nosaltres en cas de no rebre el Justificant de Recepció, tenim a disposició del client el correu electrònic online@camachofabricaciontextil.com i el telèfon 605 578 426, de dilluns a divendres, de 7:00 a 15:30 h.
 10. Si un cop registrada una Comanda el client descobreix que conté algun error, s’ha de posar immediatament en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic online@camachofabricaciontextil.com, encara que no podem garantir la modificació de la Comanda segons les noves indicacions rebudes. Si el client desitja cancel·lar una Comanda de productes no defectuosos, haurà d’assumir les condicions establertes a l’apartat 6 d’aquestes Condicions Generals de Compra.
 11. Camacho Textil SL es reserva el dret a modificar els preus dels seus productes. El preu de compra correcte serà el que figuri vigent en el moment de confirmar les comandes.
 12. El Contracte englobarà únicament els productes que detallem al Justificant de Recepció. A més, no tenim obligació d’enviar cap dels productes que apareixen a la Comanda fins que no n’hàgim fet arribar el Justificant de Recepció.
 13. El client ha de facilitar en tot moment informació correcta i no enganyosa respecte de les seves dades personals i d’adreça d’entrega, de manera que puguem dur a terme correctament els processos d’enviament i facturació. Així mateix, ha d’informar de qualsevol canvi que es produeixi en les seves dades amb suficient antelació.

4. Lliurament

 1. Els productes seran lliurats a l’adreça d’enviament que figuri a la Comanda.
 2. No podem garantir una data exacta de lliurament, ni en el moment d’efectuar la Comanda ni al Justificant de Recepció, encara que sol variar entre 3 i 5 dies laborables a partir de la data en què verifiquem el pagament.
 3. Informarem el Client per correu electrònic de qualsevol retard que es produeixi en l’enviament de la comanda. No obstant això, en la mesura que la llei ho permeti, no ens responsabilitzem de pèrdues, passius, costos, danys o càrrecs derivats d’aquest retard.
 4. En realitzar el lliurament de la Comanda, pot ser que es requereixi la signatura del destinatari. El client haurà de comprovar que el Producte no presenta errors evidents, defectes o danys abans de signar l’albarà del transportista, i haurà de conservar el resguard de lliurament per a possibles consultes i reclamacions futures.
 5. Actualment només realitzem enviaments dins de la península i a les Illes Canàries. A més, en el cas especial del col·lectiu de Salesians només podem fer enviaments a les següents localitats:
  • Ripoll (17500)
  • Gombren (17531)
  • Les Llosses (17512)
  • Campdevànol (17530)
  • Ribes de Freser (17534)
  • Queralbs (17534)
  • Sant Joan de les Abadesses (17860)
  • Vallfogona del Ripollès (17862)
  • Sant Pau de Segúries (17864)
  • Camprodon (17867)
  • LLanars (17869)
  • Sant Hipolit de Voltrega (08512)
  • Sant Quirze de Besora (08580)
  • Montesquiu (08585)
  En el cas de sol·licitar enviaments a altres destinacions, contactarem amb el Client, a fi de procedir a la cancel·lació de la Comanda o modificar l’adreça d’enviament.
 6. El client assumirà els riscos relatius als productes de la Comanda des del moment en què s’efectuï el lliurament, excepte en cas de retard de l’enviament per incompliment de les seves obligacions. En aquest cas, assumirà els riscos des del moment en què s’hagués efectuat el lliurament si no hagués existit tal incompliment. Un cop assumits els riscos, no ens responsabilitzem ni de la pèrdua ni de la destrucció dels productes.
 7. El client ha d’assegurar poder rebre la Comanda, sense retards indeguts i en l’horari establert de forma raonable.
 8. Si el lliurament de la Comanda es retarda per rebuig injustificat (en les 2 setmanes posteriors al primer lliurament), ens veurem obligats a dur a terme una o ambdues de les accions següents (sense que això afecti qualsevol altre dret o recurs que tinguem a disposició):
  1. Cobrar al client les despeses d’emmagatzematge i qualsevol altre cost o despesa raonable que pugui sorgir.
  2. No permetre enviaments ulteriors o retirar definitivament el producte de l’oficina del transportista, i cancel·lar així el Contracte associat. En aquest cas, ingressarem al mateix mitjà de pagament utilitzat pel client per abonar la Comanda la diferència entre l’import ja pagat i les despeses administratives raonables que se n’hagin derivat (incloent-hi el lliurament fallit, la devolució de la Comanda i els costos d’emmagatzematge indicats al punt anterior).
 9. És responsabilitat del client garantir que els productes siguin suficients i adients per cobrir les seves necessitats. Per la nostra banda, assegurem que els productes distribuïts s’ajusten a les característiques especificades a la seva fitxa tècnica, però no podem garantir que compleixin els objectius individuals de cada client.

5. No disponibilitat del producte

 1. Si el producte sol·licitat no està disponible, sigui quin sigui el motiu, i ja s’ha emès el Justificant de Recepció de la Comanda, ens posarem en contacte amb el client de manera immediata per tal d’oferir-li, si així ho desitja, la cancel·lació del contracte. Si el client no accepta aquest oferiment, es considerarà acceptat el retard que pugui patir el lliurament dels productes sol·licitats.
 2. En cas de cancel·lació de la Comanda, reemborsarem l’import abonat mitjançant la mateixa forma de pagament amb la qual es va registrar la Comanda.

6. Informació sobre l’exercici del dret de desistiment

 • Dret de desistiment

  El client té dret a desistir del Contracte durant un termini màxim de 14 dies naturals, termini que es computarà a partir del dia en què el client o un tercer indicat per aquest, que no sigui el transportista, adquireixi la possessió material de l’últim dels béns sol·licitats.

  Per exercir el dret de desistiment haurà de seguir el procediment indicat a l’apartat referent a la nostra “Política de devolucions”.

 • Implicacions del dret de desistiment

  El reemborsament que s’efectuarà al client amb motiu de la devolució de la Comanda comprendrà únicament els pagaments realitzats pel cost de les peces i quedaran excloses les despeses d’enviament imputades inicialment a la compra. A més, d’aquest import se’n descomptaran les noves despeses d’enviament que es generin amb motiu de la recollida del paquet de devolució al domicili del client.

  Aquest reemborsament serà retingut fins que rebem els béns i puguin ser inspeccionats i rebuts pel nostre personal de magatzem.

  L’abonament es realitzarà utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel client per a la transacció inicial, i aquest no incorrerà en despesa o penalització com a conseqüència del reemborsament.

7. Productes defectuosos

 1. Garantim que:
  1. Els productes es lliuraran en perfectes condicions i en la quantitat sol·licitada.
  2. Els productes s’ajustaran a les característiques indicades en la seva fitxa tècnica, inclosa a la pàgina de cada producte a la Botiga al moment de fer la Comanda.
 2. Abans de procedir a l’enviament, podem realitzar petits ajustos de color, material, mides, disseny i altres característiques del producte, en la mesura que siguin canvis raonables.
 3. Fem tot el possible per lliurar els productes en un estat òptim. No obstant això, en cas que el client rebi un producte que consideri defectuós, l’ha de conservar tal com l’ha rebut, informant-nos de la manca de conformitat per mitjà de correu electrònic (online@camachofabricaciontextil.com) en un termini màxim de 7 dies naturals des que va rebre la mercaderia, de manera que puguem gestionar amb l’empresa de missatgeria la recollida corresponent. Un cop rebuda la peça i revisada, en cas de confirmar la condició defectuosa, procedirem a substituir-la per una nova o a resoldre el contracte en la part corresponent. Aquestes gestions seran gratuïtes per al client.
 4. Amb l’objectiu d’oferir solucions respecte al producte defectuós, necessitarem que el client ens faciliti la següent informació:
  1. Explicació raonablement detallada dels defectes o danys que presenta el producte.
  2. Número de l’albarà de lliurament i altres informacions que ens puguin resultar raonablement útils.
 5. Si el client desitja que reparem, substituïm el producte o li reemborsem l’import abonat, s’ha d’assegurar que el producte:
  1. No hagi estat utilitzat de forma incorrecta o negligent, no s’hagi manipulat de forma inadequada o imprudent i no hagi estat sotmès a condicions anormals o nocives.
  2. No hagi estat danyat en intentar reparar-lo o modificar-lo.
  3. No s’hagi deteriorat per desgast natural després de la seva recepció.
  En cas que el producte retornat no compleixi amb algun dels requisits anteriors, podem decidir, segons el nostre criteri, no reparar o substituir el producte ni reemborsar l’import abonat, a banda de poder exigir al client que reintegri els costos de transport i de revisió derivats de la seva reclamació, segons les tarifes estàndard vigents. Per dur a terme el reintegrament, podem carregar els costos esmentats en el mateix mitjà de pagament utilitzat pel client. En la mesura permesa per la llei, no ens responsabilitzem de les pèrdues, passius, costos, danys o despeses que puguin resultar d’aquest procés.

8. Garantia i gestió de reclamacions

 1. Complirem les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals de Compra amb l’atenció i habilitat raonables.
 2. La satisfacció dels nostres clients és de màxima importància, de manera que estem a la vostra disposició en diferents vies de contacte, recollides a l’apartat 3.9. Intentarem atendre les consultes d’una forma raonablement ràpida, tot informant de qualsevol novetat que vagi sorgint.
 3. En cas de fer-nos arribar una queixa sobre una Comanda, ens seria de gran ajuda rebre una descripció, com més precisa millor, del motiu i, si n’hi hagués, acompanyada amb una còpia de la Comanda o del seu número de referència, que figura al Justificant de Recepció. Si no responem passats 5 dies laborables, preguem que us torneu a posar en contacte amb nosaltres. En certes ocasions, pot ser que els correus electrònics siguin redirigits automàticament a la nostra bústia de correu brossa o que el client no rebi els nostres missatges pel mateix motiu.

9. Protecció de dades i privacitat

Per consultar tots els aspectes relatius a aquest apartat, podeu fer-ho tant a la pàgina corresponent a la nostra “Política de privacitat” com a la de la nostra “Política de galetes”.

10. Causes de força major

 1. No ens responsabilitzem dels impediments o retards en el compliment d’un contracte atribuïbles a qualsevol causa de força major, incloent-hi, sense limitació, qualsevol catàstrofe natural, accions de tercers (incloent-hi, a tall merament enunciatiu i no limitatiu, pirates informàtics, distribuïdors, governs i autoritats locals, supranacionals i quasi governamentals), insurreccions, motins, commoció social, guerres, hostilitats, operacions bel·licoses, emergències nacionals, terrorisme, pirateria, detencions, arrestos efectuats per les autoritats competents, vagues, tancaments patronals, epidèmies, incendis, explosions, tempestes, inundacions, sequera, condicions climàtiques, terratrèmols, desastres naturals, accidents, avaries mecàniques, programari de tercers, inexistència o problemes amb el subministrament de serveis públics (incloent-hi incidències amb el subministrament elèctric, de telecomunicacions o d’internet), escassetat o inexistència de subministraments, materials, equipament o transport (“casos de força major”), independentment de la possible previsió d’aquestes circumstàncies.
 2. Totes dues parts poden rescindir el contracte de forma immediata, mitjançant notificació escrita, en el cas que les causes de força major no cessin en un termini inferior a 2 dies laborables. En aquest cas, cap de les parts es responsabilitzarà de la rescissió (excepte pel que fa al reemborsament de l’import d’un producte abonat però no lliurat).
 3. En el cas que ens haguéssim compromès a dur a terme l’enviament de 2 comandes que continguin productes similars o idèntics i davant la impossibilitat de complir amb les dues obligacions per causes de força major, decidirem, segons el nostre criteri, quins enviaments realitzem i en quina mesura.

11. Rescissió del contracte

 1. En cas que el client incompleixi qualsevol de les obligacions derivades d’un contracte, podrem rescindir el Contracte unilateralment de forma immediata mitjançant una notificació per escrit, a més de retenir qualsevol import relatiu a la Comanda que s’hagi abonat per avançat. En aquest cas, el client haurà d’indemnitzar pels danys, pèrdues, passius i despeses de qualsevol naturalesa resultants de la rescissió del contracte, abonant qualsevol import pendent de forma immediata.
 2. La rescissió del contracte es durà a terme sense perjudici dels drets o recursos acumulats de qualsevol de les parts i no afectarà l’entrada en vigor ni la permanència de qualsevol provisió que, de manera expressa o implícita, es prevegi que entrarà en vigor o es mantindrà després de la rescissió.

12. Notificacions

 1. Qualsevol notificació relativa a un contracte s’efectuarà per escrit mitjançant correu electrònic a la part corresponent, l’adreça de correu de la qual haurà estat facilitada prèviament per aquesta mateixa part.
 2. Per verificar l’emissió de les notificacions, n’hi haurà prou amb demostrar que l’enviament s’ha realitzat a l’adreça correcta.

13. Aspectes generals

 1. Cap retard de les parts en l’exercici de qualsevol dret estipulat per aquestes Condicions Generals de Compra afectarà ni representarà la renúncia d’aquest ni de cap altre dret. Així mateix, tampoc perjudicarà els drets ni els recursos relatius a aquest dret ni modificarà o reduirà els drets establerts per aquestes Condicions Generals de Compra.
 2. Si qualsevol aspecte d’aquestes Condicions Generals de Compra és declarat invàlid o no aplicable per un tribunal de jurisdicció competent, aquesta invalidesa o inaplicabilitat no afectarà de cap manera la resta d’apartats, ni de manera total ni parcial, i aquests es mantindran en ple vigor sempre que puguin seguir vigents sense l’apartat considerat inaplicable.
 3. Cap tercera persona no implicada en aquestes Condicions Generals de Compra adquirirà cap dret ni podrà beneficiar-se’n encara que aquesta tercera persona hagi confiat en aquestes Condicions Generals de Compra o hagi declarat la seva conformitat.