fbpx

1. Objecte

Aquest Avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.uniformesescolarescamacho.com del qual és titular CAMACHO SPORT, S.L. (en endavant, el “PROPIETARI DE LA WEB”).

La navegació pel lloc web us atribueix la condició d’USUARI d’aquest i comporta la vostra acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia per part del PROPIETARI DE LA WEB. En aquest cas, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això, és recomanable llegir-ne amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, està obligat a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic web i aquest Avís legal, i respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que es poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida i el PROPIETARI DE LA WEB podrà denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. Identificació

El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

 • La seva denominació social és: CAMACHO SPORT, S.L.
 • El seu CIF és: B21365960
 • El seu domicili social és a: CALLE RIBERA DEL GUADIANA 88 - 89. CP 21400, AYAMONTE - HUELVA
 • Està inscrit al Registre Mercantil de Huelva, Tom 715, Llibre 0, Foli 1, Full H-12271, Full Bis H, inscripció 1a.

3. Comunicacions

Per contactar amb nosaltres, posem a la vostra disposició els diferents mitjans que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran vàlides, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels esmentats anteriorment.

4. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure. No obstant, el PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts al previ ompliment del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i vigència de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les declaracions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

 • Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 • Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
 • Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si escau, extreure’n informació.
 • Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
 • Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o sigui legalment permès.
 • Recopilar dades amb la finalitat de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, sense sol·licitud o consentiment previs.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB. No es cediran a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre aquestes més enllà del que sigui estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web pertanyen al PROPIETARI DE LA WEB, i l’ús o accés de l’usuari no li atribuirà cap dret sobre aquest.

Queden prohibides la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari faci dels materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzin d’acord amb aquests.

4.1. Exclusió de garanties i de responsabilitat en l’accés i la utilització

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa. No es garanteix plenament l’accés a tots els continguts, ni l’exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat d’aquests, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de:

 • La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 • La presència de virus o d’altres elements dels continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 • L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic web i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita a aquest, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB, identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. Legislació aplicable

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

Le informamos que nuestra web utiliza "cookies" propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta el uso de cookies. Ver Política Cookies